Strona domowa dr n med Marka Krasuskiego

Idź do spisu treści

Menu główne

Podstawy zaopatrzenia rehabilitacyjnego

Projekt ruchomej protezy kończyny dolnej wg Ambrożego Pare (Ambroise Paré ur.ok 1510 ; zm. 1590)

ryc. obok
Ambroise Paré
Ojciec francuskiej i światowej chirurgii urazowej. Zmienił sposób zaopatrywania ran pourazowych, a zwłaszcza kikutów kończyn po ich urazowej amputacji. Mimo braku pełnego wyształcenia medycznego został mianowany chirurgiem i kamerdynerem królewskim (1552), a dwa lata później – członkiem honorowym bractwa św. Kosmy oraz naczelnym chirurgiem Hotel Dieu. Jego zasługi to wprowadzenie nowych metod za pomocą wyciągów w leczeniu złamań kości dłuigich i zwichnięć stawów. W swej pracy przypominał lekarzom o konieczności podwiązywania naczyń krwionośnych podczas amputacji kończyny (zamiast przypalania kikutów rozpalonym żelazem), do czego skonstruował specjalne kleszcze w kształcie kruczego dzioba.  Paré wynalazł wiele narzędzi chirurgicznych, między innymi zakrzywiony nóż amputacyjny. Po amputacjach na szeroką skalę stosował protezy i pomysłowe aparaty ortopedyczne. Szczególnie znane są jego opisy i ilustracje dotyczące protez rąk, ramion i kończyn dolnych, wśród nich: sztucznej ręki, która może utrzymać pióro oraz proteza szczudłowa kończyn dolnych, przeznaczona dla biednych. Są zapiski konstrukcji protezy kończyny dolnej z ruchomym stawem kolanowym (ryc. powyżej).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego